Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

Jerycho Różańcowe

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

24 godziny

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

Rozpoczęcie każdego 10 dnia miesiąca o godz. 19:00

Koordynatorem modlitwy jest Pani Anna Sech

tel. 694 894 989

Nad całością czuwa o. Jan Paweł - M. Bagdziński ofm

Chętnych do wspólnej modlitwy zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Anią, która zaproponuje godzinę modlitwy, w której jest najmniej zgłoszonych osób. Zależy nam na tym, aby każda godzina modlitwy była zajęta przez modlących się parafian.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE W MIERZYNIE

10. KAŻDEGO MIESIACA

Na początku Różańca Świętego podajemy intencję:

 

od godz. do godz.Tajemnica
19.00-20.00 Radosna
20.00-21.00 Światła
21.00-22.00 Bolesna
22.00-23.00 Chwalebna
23.00-24.00 Radosna
24.00-1.00 Światła

 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!

 

1.00-2.00 Bolesna
2.00-3.00 Chwalebna
3.00-4.00 Radosna
4.00-5.00 Światła
5.00-6.00 Bolesna
6.00-7.00 Chwalebna
7.00-8.00 Radosna
8.00-9.00 Światła
9.00-10.00 Bolesna
10.00-11.00 Chwalebna
11.00-12.00 Radosna
12.00-13.00 Światła
13.00-14.00 Bolesna
14.00-15.00 Chwalebna
15.00-16.00 Radosna
16.00-17.00 Światła
17.00-18.00 Bolesna
18.00-19.00 Chwalebna

 

O pełnej godzinie odmawiamy głośno jedną część Różańca Świętego (tzn. 5 dziesiątek). Po każdej dziesiątce różańca odmawiamy:

  1. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia i piekielnego...
  2. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają i poleconymi Tobie.
  3. Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na Wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na Wysokości.

Po odmówieniu 5 dziesiątek Różańca Świętego, dalsza część adoracji w ciszy (tzn. nie odmawiamy żadnych modlitw, a jedynie słuchamy Pana Jezusa).

Kończąc Adorację proszę wpisać się na listę Adoracji na kolejny miesiąc, która znajduje się przy wyjściu z Kościoła!

 

"OBLĘŻENIE JERYCHA" W   S Z C Z E C I N I E

 

Szczególną uwagę należy poświęcić adoracji eucharystycznej, dlatego w każdej diecezji powinny być kościoły i kaplice specjalnie do tego przeznaczone. Proszę, aby parafie, seminaria, domy zakonne i klasztory zorganizowały w różnych okresach adoracje eucharystyczne, tak aby wszyscy mieli możliwość wzięcia w nich udziału. Żarliwą modlitwą przed Panem, realnie obecnym, możecie wynagradzać za grzechy nadużyć, które spowodowały tak wielkie szkody, a jednocześnie wypraszać łaskę odnowy sił i głębokiego poczucia misji biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych.

Papież Benedykt XVI, Watykan, 19 marca 2010 r., Uroczystość św. Józefa

 

 

Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata i prawdopodobnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem ludzkim. Biblijna historia Jerycha zaczyna się od Mojżesza, patrzącego z góry Nebo w Moabie, poprzez Jordan, na zachód i widzącego Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru (Pwt 34.3). Następnie Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej i jako pierwszy, Jozue postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur- wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. W murach tych zbudowano mieszkania i naszą uwagę zwraca bogobojna kobieta, jaką była Rahab, dzięki temu, że mieszkała ona w domu znajdującym się w tym murze. Czytamy, że ochroniła ona i pomogła szpiegom wysłanym przez Jozuego, ukrywając ich, a potem spuszczając po linie z okna, by mogli uciec (Joz 2). Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła miasta przez sześć dni z kapłanami niosącymi arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zatrąbili w trąby, wznieśli potężny okrzyk i mur zawalił się, Jozue zdobył miasto, oszczędzając jedynie Rahab: Wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą (Joz 6.1-25) Rahab pojawia się w genealogii Chrystusa i pisze się o niej w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków jako o kobiecie mającej wiarę (Hbr 11.31).

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Pana Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, nazywając te siedem dni modlitwy: "Oblężeniem Jerycha". Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. Wszystkie przeszkody zostały zwyciężone. Pan Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie pierwszym "Oblężeniem Jerycha".

Od wielu już lat w różnych diecezjach naszego kraju rozwijają się Jerycha Różańcowe organizowane przez wspólnoty Legionu Maryi i Nieustającego Różańca im. Jana Pawła II, którego sekretariat na prośbę wspólnot różańcowych został powołany decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, dnia 3 października 2010 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie.

W grudniu 2009 roku w Bazylice p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie zostało zorganizowane pierwsze Jerycho Różańcowe, czyli modlitwa przed Najświętszym Sakramentem trwająca bez przerwy przez 7 dni i 7 nocy. Czasami były organizowane w naszej archidiecezji adoracje nazywane Jerychem, ale nie było nigdy wcześniej adoracji Najświętszego Sakramentu trwającej tak długi czas, który wyznaczony został przez podanie biblijne.

Z błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i Jego serdecznym poparciem rozpoczęliśmy Nieustanną różańcową modlitwę Kościoła naszej Archidiecezji. Nieustanna Modlitwa Różańca Świętego przed Najświętszym Sakramentem: "Oblężenie Jerycha", jest wielką siłą i powołaniem każdego wierzącego. Dnia 1 maja 2010 roku podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, której przewodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga w Słowie Bożym zachęcał wszystkich do nieustannej modlitwy z Różańcem Świętym w ręku, aby wyprosić u Boga kolejny "Cud nad Wisłą" dla naszej Ojczyzny.

Zapraszamy serdecznie i oczekujemy, że wierzący Kościoła Archidiecezji przyłączą się do wspólnej modlitwy. Wzywamy i zapraszamy członków wszystkich wspólnot parafialnych. Nie pozwólmy na to, aby tak wspaniałe dzieło modlitwy upadło z powodu braku osób chętnych do modlitwy i Adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Jest nas wciąż za mało. Kilka osób modli się po kilka, czy kilkanaście godzin, aby nie przerwać Adoracji. Pojawiają się coraz to nowe trudności. Wydaje się, że to nic trudnego dla katolika ofiarować Bogu 1 godzinę raz w miesiącu, czy nawet 30 minut.

Jeżeli jesteś gotów podjąć się modlitwy u stóp Jezusa i Matki Najświętszej to zadzwoń i zgłoś swój udział wybierając dogodną dla Ciebie godzinę Adoracji i kościół. Sprawa jest naprawdę pilna i jesteś bardzo potrzebną osobą. Nie zwlekaj! Matka Boża w Fatimie powiedziała:Otrzymacie wszystko, o co prosić będziecie odmawiając Różaniec Święty.

Różańcowe Jerycha mają się powiększyć w liczbie. Ma trwać nieustanny "bój duchowy", nieustanne błaganie. To jest z Nieba nam podany sposób walki z mocami ciemności Anatol Kaszczuk

Jerycho Nieustannego Różańca Świętego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia o godz. 19:00.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w dzieło modlitwy zwanej JERYCHEM RÓŻAŃCOWYM. Szczególnie osobom podejmującym godziny nocnych adoracji. Sam Bóg jest Wam nagrodą i radością. Jesteście pięknym skarbem Kościoła Archidiecezji.

o. Jan Paweł M. Bagdziński ofm

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85
parafiamierzyn@wp.pl

 czynne w dni powszednie od godz. 17:00